T 0229 291 500

Scholengemeenschap d’Ampte te Hoorn

Utiliteit (oplevering 2016)

Renovatie schoolcomplex (ca. 13.000 m2)

Opdrachtgever: Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn (SOHH)

Renovaties van schoolgebouwen vinden plaats in vakanties. Het gevolg is extreem korte looptijden. Zo ook bij D’ampte, waar we al vóór de zomervakantie aan deel 1 konden starten. In het andere deel werden examens gemaakt… Overlastbeperking was dus een belangrijk aspect bij deze opdracht. En zorgen dat de hoofdserver (midden in bouwput) bleef draaien!

De hoge werkdruk vergde goede afspraken met de alle bouwpartners; de Lean planning werd streng bewaakt. Tegen het einde van de bouwvak hadden wij hier dagelijks 15 tot 20 man aan het werk. Elektra, klimaat, sanitair, ventilatie, regeltechniek, beveiliging: we leverden al het installatiewerk. Zomer 2017 volgde de andere helft.Project referenties