T 0229 291 500

162 woningen Hof van Egmond te Haarlem

Renovatie woningbouw (oplevering augustus 2018)
Aannemer: Bouwbedrijf Van Lith
Opdrachtgever: Woningstichting PRE Wonen


Het complex Hof van Egmond is gelegen in de wijk Slachthuisbuurt in Haarlem en telt 154 sociale huurwoningen. Het complex heeft sinds 2009 de gemeentelijke monumenten status. De woningen zijn gebouwd in de jaren 1924 -1928. Door te funderen op een uitdrogende veenlaag (dus geen paalfundering) is in 1991 al geconstateerd dat de aanwezige verzakkingen zo structureel zijn dat een grote ingreep onvermijdelijk is.
De voorkeur viel op de aanpak gebaseerd op een zogenoemd ‘hoog niveau monumentenrenovatie’ met behoud van de monumentaal waardige gevels.

De combinatie duurzaamheid, gemeentelijk monument, wijkontwikkeling, huurders participatie en betaalbaarheid is uniek in Nederland. Dat bleek afgelopen november ook tijdens het werkbezoek van minister Blok aan de stad Haarlem. Voorafgaande aan het bezoek had hij expliciet aangegeven het Hof van Egmond te willen bezoeken vanwege het bijzondere karakter van dit project.

Achter de gevels van 154 monumentale woningen uit de jaren 20 bouwt PRE Wonen momenteel 162 nieuwe, grotere energie neutrale woningen. Dit past goed in de visie van de overheid die wil dat de gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal en aardgasvrij is.

Het energieverbruik zal o.a. worden beperkt door:
- individuele elektrische warmtepomp met bodembron
- PV-panelen
- vloerverwarming
- verhogen van de luchtdichtheid
- volledige isolatie van gevels en daken
- ramen met HR++ beglazing

De woningen gaan van energielabel E naar A++. Energiezuiniger kan niet!

Images: Pré Wonen, Michel Campfens

Project referenties