T 0229 291 500

Renovatie 180 woningen Muziekbuurt te Heemskerk

Woningbouw
Renovatie (oplevering januari 2019)
180 woningen Muziekbuurt te Heemskerk
Opdrachtgever: WOONopMAAT
Aannemer: Van Lith Bouwbedrijf BV


In de Muziekbuurt in Heemskerk wordt groot onderhoud uitgevoerd aan 180 huurwoningen uit de jaren ’60, met als doel om deze woningen comfortabeler te maken, het wooncomfort te verhogen én de levensduur met 50 jaar te verhogen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. In het voorjaar van 2017 is gestart met fase 1 van het project. Begin 2019 zullen de laatste woningen worden opgeleverd.

De werkzaamheden omvatten onder andere het slopen van gevels en daken, waarna nieuwe panlatten en dakpannen, gevels en kunststof kozijnen worden aangebracht, evenals een nieuwe begane grondvloer. Daken en ruimtes tussen de buitengevels en binnenmuren worden hoogwaardig geïsoleerd en in alle woningen wordt HR++ glas aangebracht.

De nieuwe woonkamervloer betreft een zogenaamde Compofloor; een hoogwaardig, geïsoleerd kunststof vloersysteem met als groot voordeel dat binnen één dag de bestaande houten vloer gesloopt en de nieuwe vloer plus afwerking aangebracht kan worden, inclusief nieuwe vloerbedekking of laminaat.

De installaties worden geüpgraded naar de huidige normen en voorbereidingen worden gemaakt voor het in de toekomst kunnen aanbrengen van zonnepanelen. In het voortraject zijn alle huizen bezocht en zijn de installaties gekeurd.
Alle woningen krijgen een CO2 gestuurde mechanische ventilatie en ketels ouder dan 15 jaar worden vervangen. De groepenkasten worden vernieuwd en zo nodig worden wandcontactdozen en aardingen vervangen.
Indien technische noodzakelijk worden tevens interne woningverbeteringen uitgevoerd, waarbij complete keukens, badkamers en toiletruimtes worden vervangen. Het totaal van de laatstgenoemde werkzaamheden wordt in circa 10 tot 15 werkdagen per woning uitgevoerd.

Dit alles in bewoonde staat, een zeer spannende uitdaging!

Project referenties